KLIK OP HET PLAATJE

                                            

Het lied van de waterslager is opgebouwd uit verschillende opeenvolgende zangtoeren. Een

toer is een aaneenschakeling van toongrepen welke zijn opgebouwd uit voor desbetreffende

toer specifieke combinaties van klinkers en medeklinkers. Elke zangtoer heeft een eigen en

dus herkenbare klank. In het lied van de waterslager onderscheiden we de waardetoeren in

de volgende twee categorieën:

• de watertoeren. Dit zijn de klokkende waterslag, bollende waterslag, rollende waterslag

en waterrol.

• het binnenlied. Dit zijn de chor en knor, staaltonen en tjonken, fluiten en soeten,

fluitenrol, woeten, bellen, belrol, tjokken, tjokkenrol en schokkel.