Jonge vogels zijn aan het oefenen in de voliere

 

 

 

        VOGELS OPGEKOOID

434 waterslagers op de tt bij de vogelvriend te leerdam